Giá HẢI SẢN sống + công chế biến

1. Ba ba 289.000VNĐ Kg
2.Cua Gạch 549.000VNĐ Kg
3. Cua Thịt loại lớn 299.000VNĐ Kg
4. Cua Thịt đại 359.000VNĐ Kg
5. Ghẹ 579.000VNĐ Kg
6. Bạch Tuột 349.000VNĐ Kg
7. Lươn 309.000VNĐ Kg
8. Chem Chép 169.000VNĐ Kg
9. Hàu 15.000VNĐ Con
11. Tôm Càng lóng 419.000VNĐ Kg
10. Tôm Sú 519.000VNĐ Kg
12 Tôm Càng xanh 879.000VNĐ Kg
13. Mực sữa 275.000VNĐ Kg
14. Nghêu 145.000VNĐ Kg
15. Nghêu đại 189.000VNĐ Kg
16. Móng Tay Chúa 439.000VNĐ Kg
17. Sò huyết cồ 329.000VNĐ Kg
18. Sò Điệp 149.000VNĐ Kg
19. Sò huyết 189.000VNĐ Kg
20. Sò Lông 189.000VNĐ Kg
21. Sò Mai 49.000VNĐ Con
22. Sò Dương 239.000VNĐ Kg
23. Sò Bung 169.000VNĐ Kg
24. Ghẹ 435.000VNĐ Kg
25. Ếch 159.000VNĐ Kg
26. Mực một nắng 79.000VNĐ Con
27. Mực Nang 609.000VNĐ Kg
28. Sò Lụa bắp (sò mía) 149.000VNĐ Kg
Đặt bàn trực tuyến