Giá HẢI SẢN sống + công chế biến

1. Ba ba Kg
2.Cua Gạch Kg
3. Cua Thịt loại lớn Kg
4. Cua Thịt đại Kg
5. Ghẹ Kg
6. Bạch Tuột Kg
7. Lươn Kg
8. Chem Chép Kg
9. Hàu Con
11. Tôm Càng lóng Kg
10. Tôm Sú Kg
12 Tôm Càng xanh Kg
13. Mực sữa Kg
14. Nghêu Kg
15. Nghêu đại Kg
16. Móng Tay Chúa Kg
17. Sò huyết cồ Kg
18. Sò Điệp Kg
19. Sò huyết Kg
20. Sò Lông Kg
21. Sò Mai Con
22. Sò Dương Kg
23. Sò Bung Kg
24. Ghẹ Kg
25. Ếch Kg
26. Mực một nắng Con
27. Mực Nang Kg
28. Sò Lụa bắp (sò mía) Kg
Đặt bàn trực tuyến